Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru ”PUZ – Parcelare în vederea construirii de locuințe familial și servicii complementare”, titulari:Seremet Ion, Vulpe Corina, Morgos Alexandru – Daniel și alții

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru ”PUZParcelare în vederea construirii de locuințe familial și servicii complementare”, în Comuna Sînmarin, satul Cihei, nr. cad. 64687, 64688, 64690, 64691, 64446, 64252, 64492, 64493, 63883, 64657, 64658, 64659, 64112, 64520, 64383, 64587, 64722, 64723, 64582, 64588, 64447, 64256, 64107, 64481, 64590, 64591, 64492, 64572, 64573, 64574, judeţul Bihor, titular: SEREMET ION, VULPE CORINA, MORGOS ALEXANDRU – DANIEL și alții,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro,  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.