Back

Ședința CAT extraordinară, in data de 27.10.2017

Prin prezenta, vă solicităm să participați la Ședința CAT extraordinară, din data de 27.10.2017, organizată la sediul APM Bihor, de la ora 09.

 

În cadrul ședinței se va discuta:

  • Analiza documentațiilor pentru parcurgerea etapei de încadrare a proiectelor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului si/sau din procedura de evaluare adecvata - conform H.G. 445/2009 şi Ord. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, pentru:

 

  1. MUNICIPIUL MARGHITA , proiectul “Întocmire studiu de fezabilitate in vederea : extindere rețele de apă și canalizare în cartierele Cheț și Ghenetea din Marghita ”, propus a fi realizat  in municipiul Marghita, satele Cheț și Ghenetea, judeţul Bihor
  2. MUNICIPIUL MARGHITA , pentru proiectul “Reactualizare studiu de fezabilitate, documentație D.A.L.I. în vederea reabilitării pod peste Râul Barcău, str. I.L. Caragiale, Marghita  ”, propus a fi realizat  in municipiul Marghita, str. I.L. Caragiale – Râul Barcău, judeţul Bihor