Substanţe care depreciază stratul de ozon

 De la 1 ianuarie 2010 este in vigoare  Regulamentul  (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al  Consiliului  din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon ( care abroga  de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr. 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanţele care diminuează stratul de ozon.

Regulamentul CE nr 1005/2009 stabileste normele cu privire la producerea, importul, exportul, introducerea pe piaţă, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea si distrugerea substanţelor care diminuează stratul de ozon, cu privire la raportarea de informaţii referitoare la aceste substanţe si cu privire la importul, exportul, introducerea pe piaţă si utilizarea produselor si echipamentelor care conţin sau depind de astfel de substanţe.

Pentru a reduce la minimum riscul utilizării ilegale a hidroclorofluorocarburilor nou produse în locul materialelor reciclate sau regenerate, ar trebui ca pentru operaţiunile de întreţinere sau de alimentare să se utilizeze numai substanţe regenerate sau reciclate. Revânzarea hidroclorofluorocarburilor reciclate ar trebui interzisă si hidroclorofluorocarburile reciclate ar trebui utilizate numai dacă au fost recuperate din acelasi echipament si numai de întreprinderea care a realizat sau a mandatat recuperarea

De asemenea, pentru a informa utilizatorii finali si a facilita asigurarea aplicării prezentului regulament, produsele si echipamentele care conţin sau depind de astfel de substanţe ar trebui să fie etichetate în timpul întreţinerii sau al alimentării. Conform prevederilor Regulamentului LCP nr 1272/2008, pentru a reduce emisiile de substanţe reglementate în atmosferă, sunt necesare dispoziţii pentru recuperarea substanţelor reglementate si prevenirea emisiilor fugitive de substanţe reglementate.

Regulamentul  prevede obligativitatea raportării datelor cu privire la comerţul cu substanţe care diminuează stratul de ozon. În consecinţă, producătorii, importatorii si exportatorii de substanţe reglementate sunt obligaţi să comunice rapoarte anuale, iar instalaţiile de distrugere să raporteze direct Comisiei.


Operatori economici care comercializează ODS în Bihor

 

Nr.crt.

Operatori distribuitori/

comercianti de ODS inventariati

Date de identificare

Utilizarea ODS

1

SCORPION SRL Oradea ( distribuitor al Linde Gaz )

Sos Borsului nr. 12 Oradea, jud Bihor

Comert / distribuitor

2

Ergocon SRL Bors

 

Tel.0743069132; Sos Borsului nr. 69, Santion Com Bors.

 

Service/instalare /intretinere clima si frig industrial

3

Romgapa Trade SRL Santion

tel: 0744788115 cod postal 417078 Sintion Nr31 Certificat: ICEPIAF SA Nr: 793/21,02, 2001 si 3699/03,06,2005

 

Service reprezentanta autospeciale frig Thermoking, clima auto

4

SC D&C ORADEA

Calea Clujului nr. 287,Oradea tel /fax 0259416359

Dealer auto Service auto garantii si postgarantii

5

SC GEPI IMMPEX SRL Oradea

 

Str. Piata 1 Decembrie nr. 1, Oradeagepiimex@yahoo.com

Comert/distribuitor al Midal Group

6

SC ELECTROCANDY SRL ORADEA

 

Str. Iasomiei nr. 56 a, Oradea, Onita Vasile, tel. 0259267278

Comert/distribuitor

7

European Food Fabrica Stei

 

Sediu :Pantasesti, nr.41, com. Draganesti, jud. Bihor, cod 417256 tel. 0259 – 407200, -fabrica STEI : Str. Lucian Blaga, nr. 8, cod 415600 ing.Matyasi Cornelia, ctcstei@ns.rienidrinks.ro

Service instalatii industriale proprii

8

European Food Fabrica Sudrigiu

 

Sediu :Pantasesti, nr.41, com. Draganesti, jud. Bihor, cod 417256 tel. 0259 – 407200, -fabrica STEI : Str. Lucian Blaga, nr. 8, cod 415600 ing.Matyasi Cornelia, ctcstei@ns.rienidrinks.ro

Service instalatii industriale proprii

In anul 2011 au fost monitorizati cantitativ toti ODS, inregistrandu-se urmatorii agenti frigorifici in consum si stoc, si in cazul tetraclorurii de carbon, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 1005/2009:

Nr.
crt.

Tipul ODS/denumire comerciala

Stoc

01.01.2011

(kg)

Cantitate aprovizionata 2011
( kg)

Stoc
31.12.2011

(kg)

1

R 22

1

5

0

2

R12

5,7

0

0

3

CCl 4

0

0

0


Operatori economici care deţin instalaţii industriale frigotehnice

 

Nr.crt.

Operatori utilizatori de ODS

Date identificare

Tipul instalatiei/activitate

1

European Food 

  • Fabrica Sudrigiu
  • Fabrica Stei

 

Sediu :Pantasesti, nr.41, com. Draganesti, jud. Bihor, cod 417256   tel. 0259 – 407200, -fabrica STEI : Str. Lucian Blaga, nr. 8, cod 415600  ing.Matyasi Cornelia,  ctcstei@ns.rienidrinks.ro

Service instalatii industriale proprii

2

Carrefour Romania SRL

·         Hypermarket ERA Oradea

·         Hypermarket Carrefour Lotus Oradea

Str Calea Aradului nr .62 Oradea

Instalatii frigorifice, conservare alimente , tip industriale proprii

Servici Frigotehnica Bucuresti

3

Hypermarket METRO

Str. Calea Ogorului nr 12 Oradea

Instalatii frigorifice, conservare alimente , tip industriale proprii

4

Hypermarket SELGROS

Str. Ogorului nr 22 Oradea

Instalatii frigorifice, conservare alimente , tip industriale proprii

5

Hypermarket REAL

·         Str. Matei Corvin Oradea

·         Str. Ogorului Oradea

Str. Ogorului Oradea

Instalatii frigorifice, conservare alimente , tip industriale proprii

6

 

 

Antrepozit frigorific Oradea

Str Rampei Oradea

Instalatii frigorifice, conservare alimente

  • APM Bihor a monitorizat regimul de implementare a prevederilor RegulamentuluiCE nr842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră aflate in utilizari esentiale autorizate, continute in sisteme automatizate, etanseizate.

 

Nr.
crt.

Tipul GFS/denumire comerciala

Stoc

01.01.2011

(kg)

Cantitate aprovizionata 2011
( kg)

Stoc
31.12.2011

(kg)

1

SF6

439.8

0

439.8

 In anul 2009 au fost monitorizati cantitativ urmatorii agenti frigorifici

 

Nr.
crt.

Tipul ODS/denumire comerciala

Stoc

01.01.2009

(kg)

Cantitate aprovizionata 2009
( kg)

Stoc
31.12.2009

(kg)

1

R 22

845,945

7083,6

9,7

2

R12

3,61

0

3,61

3

R132

0

132

0

4

R134 a

3067,66

27673,32

4196,8

5

R401 a

0

33

0

6

R404

0

805,6

34,4

7

R 404 a

291,77

2792,2

292,1

8

R 407c

453,39

750,4

62,7

9

R 407

0

41,9

101,3

10

R 407 a

0

132

0

11

R 409

180,75

276,5

37,25

12

R 409 a

0

16,2

0

13

R 410

7,2

56

91

14

R410 a

438.705

458,7

235,848

15

R507

33,27

0

15,67

16

R600

2

18

9

17

R 600a

0

1,4

0


 


Utilizatori autorizaţi de solvenţi organo cloruraţi

Curatatorii chimice autorizate de APM Bihor pentru utilizarea solventului policlorurat

Percloretilena in instalatii inchise cu recuperare si recircularea solventului.

 

AGENT ECONOMIC

ADRESA
/TELEFON/
e-mail/
PERSOANA CONTACT

DENUMIREA
SOLVENTULUI

2

3

4

ARIMATEA SRL Vadu_Crisului

Vadu Crisului nr 745, Jud Bihor

percloretilena

STAR CLEAN SRL Oradea

Oradea,punct lucru Curatatoria Star Clean str. Gen. Magheru nr 4
0259 440 072                         0259 475 788           
Fax: 0259 416 272

percloretilena

EUROCLEANING SRL

Oradea, str. Stefan cel Marenr. 82; Pantis Sorin0766 650975               Fax: 0259 445011

percloretilena

CURATATORIA CLAS SRL

Oradea, Str. Sos Borsului  nr. Km 7 , mobil 0743 139391                     Fax.0359 413 167

percloretilena

LIDER IMPEX SRL Oradea

 

Oradea, str. Cazaban_incinta. Starnd Municipal

percloretilena


Formular raportare ODS 2013_ Reg nr.1005/2010/CE privind substanţele care diminuează stratul de ozon