Substanţe care depreciază stratul de ozon

Substanţe care depreciază stratul de ozon

 De la 1 ianuarie 2010 este in vigoare  Regulamentul  (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al  Consiliului  din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon ( care abroga  de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr. 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanţele care diminuează stratul de ozon.

Regulamentul CE nr 1005/2009 stabileste normele cu privire la producerea, importul, exportul, introducerea pe piaţă, utilizarea, recuperarea, reciclarea, regenerarea si distrugerea substanţelor care diminuează stratul de ozon, cu privire la raportarea de informaţii referitoare la aceste substanţe si cu privire la importul, exportul, introducerea pe piaţă si utilizarea produselor si echipamentelor care conţin sau depind de astfel de substanţe.

Pentru a reduce la minimum riscul utilizării ilegale a hidroclorofluorocarburilor nou produse în locul materialelor reciclate sau regenerate, ar trebui ca pentru operaţiunile de întreţinere sau de alimentare să se utilizeze numai substanţe regenerate sau reciclate. Revânzarea hidroclorofluorocarburilor reciclate ar trebui interzisă si hidroclorofluorocarburile reciclate ar trebui utilizate numai dacă au fost recuperate din acelasi echipament si numai de întreprinderea care a realizat sau a mandatat recuperarea

De asemenea, pentru a informa utilizatorii finali si a facilita asigurarea aplicării prezentului regulament, produsele si echipamentele care conţin sau depind de astfel de substanţe ar trebui să fie etichetate în timpul întreţinerii sau al alimentării. Conform prevederilor Regulamentului LCP nr 1272/2008, pentru a reduce emisiile de substanţe reglementate în atmosferă, sunt necesare dispoziţii pentru recuperarea substanţelor reglementate si prevenirea emisiilor fugitive de substanţe reglementate.

Regulamentul  prevede obligativitatea raportării datelor cu privire la comerţul cu substanţe care diminuează stratul de ozon. În consecinţă, producătorii, importatorii si exportatorii de substanţe reglementate sunt obligaţi să comunice rapoarte anuale, iar instalaţiile de distrugere să raporteze direct Comisiei.