Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică pe raza localității Livezile, județul Bistriţa-Năsăud”, în localitatea Livezile, extravilan, fn, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, titular: KECSKES SIMIONCA TIBERIU CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică pe raza localității Livezile, județul Bistriţa-Năsăud”, în localitatea Livezile, extravilan, fn, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, titular: KECSKES SIMIONCA TIBERIU CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare PFA KECSKES SIMIONCA TIBERIU CIPRIAN proiect 29.06.2017.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 06.07.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.06.2017.


Acord de mediu

ACORDUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

 

PENTRU mai multe detalii ...http://www.anpm.ro/acordul-de-mediu

Model     Cerere pentru eliberarea acordului de mediu ... descarca...