Anunţ public SEA privind decizia finală pentru planul: Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA BUDEŞTI.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru planul: Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud,...