Back

06_Anunț public privind depunerea Raportului privind Impactul asupra Mediului și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă pentru proiectul: Microhidrocentrală cu baraj pe râul Rebra la Parva, propus a fi amplasat în localitatea Parva, intravilan, domeniul public, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA PARVA.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă pentru proiectul: Microhidrocentrală cu baraj pe râul Rebra la Parva, propus a fi amplasat în localitatea Parva, intravilan, domeniul public, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA PARVA.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportului privind Impactul asupra Mediului și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului: COMUNA PARVA, din localitatea Parva, nr. 162, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00.

Documentele menționate sunt disponibile şi pe site-ul agenţiei  http://apmbn.anpm.ro/ la secţiunea Reglementări - Acordul de mediu - Documentaţii procedura EIA şi EA.

Dezbaterea publică a Raportului privind Impactul asupra Mediului și a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă va avea loc la sediul Primăriei comunei Parva, în data de 12 mai 2022, începând cu orele 14,00.

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, județul Bistrița-Năsăud, până la data de 12 mai 2022.

 

Data afişării anunţului pe site: 05.04.2022