Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: Plan Urbanistic Zonal - Extinderea intravilanului municipiului Bistrița în vederea realizării unei case de locuit, în municipiul Bistriţa, Valea Jelnei, extravilan, jud. Bistrița-Năsăud, titular: MARCU IOSIF.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru: Plan Urbanistic Zonal - Extinderea intravilanului municipiului Bistrița în vederea realizării unei case de locuit, în municipiul Bistriţa, Valea Jelnei, extravilan, jud. Bistrița-Năsăud, titular: MARCU IOSIF.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri, între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 04.07.2016