06_anunt final PUZ BUHAI GRIGORE si DOMNICA-site aviz

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru ʺPlan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilanul localității Dumbrava a 2000 mp...

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: Programul Addendum al amenajamentuli silvic U.P. I Monor pentru fondul forestier al Comunei Monor, titular: REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA ŞIEULUI R.A.. Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra: Programului Addendum al amenajamentului silvic U.P. I Monor pentru fondul forestier al Comunei Monor, titular: REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA ŞIEULUI R.A.. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele 900 - 1300. Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului. Data afişării anunţului pe site: 6.04.2021.