06-Decizii CAT 25.10.2023-autorizatii

06_SC INTER PESCAREX SRL Aut 83

BN_VIȘOVAN LUCIA II AUT NR. 71

Autorizatia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

PENTRU mai multe detalii....http://www.anpm.ro/autorizatia-de-mediu

Model    Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu... descarca...

Model    Fișă de prezentare și declarație... descarca...

 

 Viza anuala 18 iunie 2020

       AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BISTRIȚA-NĂSĂUD informează persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului menţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Ţinând cont de data intrarii în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 /11.06.2020, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 08 septembrie au obligaţia de a solicita la APM BISTRIȚA-NĂSĂUD viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

  • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM BISTRIȚA-NĂSĂUD rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
  • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

Pentru detalii descarca: 

  1. Cerere viza anuala conform Anexa 1 Ordin 1150/2020
  2. Declaratie pe propria raspundere-viza anuala conform Anexa 2 Ordin 1150/2020

Important:

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsaud anunță publicul interesat că în data de 11 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr . 495:

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial