Autorizatia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

PENTRU mai multe detalii....http://www.anpm.ro/autorizatia-de-mediu

Model    Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu... descarca...

Model    Fișă de prezentare și declarație... descarca...