Back

Anunţ public SEA privind decizia inițială pentru "Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița în vederea realizării unui complex de locuințe individuale”, în localitatea componentă Ghinda, extravilan, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, beneficiar: BĂBUȚAN ADRIAN DAN.

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 28.11.2018, s-a luat decizia iniţială că planul: "Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilanul municipiului Bistrița în vederea realizării unui complex de locuințe individuale”, în localitatea componentă Ghinda, extravilan, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 și vineri între orele 9,00-13,00, precum și

DECIZIE initiala PUZ BABUTAN ADRIAN DAN_ 23 ian 2019.docx

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 0263224064, fax. 0263223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9,00 – 15,00 şi vineri, între orele 9,00 – 13,00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data: 23.01.2019