APMBN_ Raport Evaluare L544_ anul 2017

APMBN_ Raport Evaluare L544_ anul 2017

Model_cerere_informatii_Legea_544_2001.doc

Model_cerere_informatii_Legea_544_2001.doc

Legea nr.544/2001 - informatii de interes public

Baza legala Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt: Documente internaţionale:  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19:...