Protocol-ANPM-MADR

Protocol privind colaborarea intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Ministerul Agriculturii si Dezvolatrii Rurale in vederea implementarii Programului Oparational pentru Pescuit 2007-2013

Act aditional nr.1 la Protocolul de colaborare ANPM-GNM-AFIR

Protocol de colaborare ANPM-GNM-AFIR

Protocolul de la Montreal