Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

Hotărârea Nr. 898/ 5.07.2006 privind aprobarea memorandumului de înţelegere dintre ministerul integrării europene şi programul naţiunilor unite pentru dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului "extinderea implementării agendei locale 21 în românia", semnat la bucureşti la 12 mai 2006.

Hotărârea Nr. 741/ 20.07.2011 privind reorganizarea Comitetului interminsterial pentru coordonarea domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional