Back

06-Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere și amenajare spațiu expunere autoturisme și atelier întreținere auto P+E parțial, amplasare totem publicitar și reclamă luminoasă”, propus a fi amplasat în loc. comp. Viișoara, nr. 264, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC MATEROM AUTOMOTIVE SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere și amenajare spațiu expunere autoturisme și atelier întreținere auto P+E parțial, amplasare totem publicitar și reclamă luminoasă”, propus a fi amplasat în loc. comp. Viișoara, nr. 264, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC MATEROM AUTOMOTIVE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.01.2021.

Data afișării anunțului pe site 30.12.2020