Back

06-Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Construcție ferma vaci de lapte”, propus a fi amplasat în localitatea Rebrișoara, extravilan, CF. 26951 și CF. 29315, comuna Rebrișoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COOPERATIVA AGRICOLĂ MONTANĂ VAMLACT FARM GERSA

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Construcție ferma vaci de lapte”, propus a fi amplasat în localitatea Rebrișoara, extravilan, CF. 26951 și CF. 29315, comuna Rebrișoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COOPERATIVA AGRICOLĂ MONTANĂ VAMLACT FARM GERSA

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției http://anpmbn.anpm.ro

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 02.10.2022.

 

Data afișării pe site: 22.09.2022.