Back

06-Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire incinerator deșeuri de origine animală, propus a fi propus a fi în în localitatea Uriu, fn, comuna Uriu, titular: SC PELAREX TEAM SRL

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire incinerator deșeuri de origine animală, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Uriu, fn, comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular de SC PELAREX TEAM SRL,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/ -  Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site 08.09.2021