Back

06-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Construire locuință colectivă în regim de înălțime P+3E+ER și împrejmuire pe teren proprietate” propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 2C, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular GRAD COSMIN DUMITRU.

                     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Construire locuință colectivă în regim de înălțime P+3E+ER și împrejmuire pe teren proprietatepropus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 2C, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular GRAD COSMIN DUMITRU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 21.02.2020.

Data afişării anunţului pe site: 11.02.2020