Back

06-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Construire pensiune turistică”, propus a fi amplasat în localitatea Colibița, fn, comuna Bistrița-Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC CASA BISTRIȚEANĂ SRL reprezentată prin GAVRILOAIE ȘTEFAN

 

           

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: ” Construire pensiune turisticăpropus a fi amplasat în localitatea Colibița, fn, comuna Bistrița Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC CASA BISTRIȚEANĂ SRL reprezentată prin GAVRILOAIE ȘTEFAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bistrița-Năsăud.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 10.04.2021

Data afișării anunțului pe site 01.04.2021.