Back

06-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Funcțiuni complementare de primire turistică, apartamente de închiriat în regim hotelier” propus a fi amplasat în localitatea Colibița, fn, CF 27218, intravilan, comuna Bistrița-Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular GIVAN NICOLAIE și GIVAN SAVETA LAURA.

 

                     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Funcțiuni complementare de primire turistică, apartamente de închiriat în regim hotelierpropus a fi amplasat în localitatea Colibița, fn, CF 27218, intravilan, comuna Bistrița-Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular GIVAN NICOLAIE și GIVAN SAVETA LAURA.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 28.02.2021.

 

Data afişării anunţului pe site: 18.02.2021