Back

06-Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Înființare distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, cu satele aparținătoare: Nimigea de Jos, Mocod, Florești și Mogoșeni, jud. Bistriţa-Năsăud – Sisteme inteligente de alimentare cu gaze naturale, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Nimigea, titular: COMUNA NIMIGEA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înființare distribuție gaze naturale în comuna Nimigea, cu satele aparținătoare: Nimigea de Jos, Mocod, Florești și Mogoșeni, jud. Bistriţa-Năsăud – Sisteme inteligente de alimentare cu gaze naturale, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA NIMIGEA;

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site 04.01.2021