Back

06-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” "Perimetru temporar de extracţie agregate minerale Piatra 16", propus a fi amplasat în localitatea Chiuza, tarla 41/1, exavilan, comuna Chiuza, județul Bistriţa-Năsăud, titular: SC MIRON CONSTRUCT SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” "Perimetru temporar de extracţie agregate minerale Piatra 16", propus a fi amplasat în localitatea Chiuza, tarla 41/1, exavilan, comuna Chiuza, județul Bistriţa-Năsăud, titular: SC MIRON CONSTRUCT SRL.

.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.09.2021, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site: 02.09.2021