Back

06-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”PNDR - Construire pensiune turistică”, propus a fi amplasat în localitatea Livezile, intravilan, fn, comuna Livezile, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 10.848/15.10.2020, titular: SC LORDINU SRL.

 

                                                       

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” ”PNDR - Construire pensiune turistică”, propus a fi amplasat în localitatea Livezile, intravilan, fn, comuna Livezile, județul Bistriţa-Năsăud, titular: SC LORDINU SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.02.2021, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.02.2021