Back

06-Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Punte pietonala peste Valea Rusului”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Bistrița; titular: DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Punte pietonala peste Valea Rusului”; titular: DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 şi vineri între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site 09.09.2021