Back

06-Anunţ public SEA privind decizia finală pentru planul: Plan Urbanistic Zonal - Schimbare funcţiune încadrare urbanistică din (L2) - subzonă de locuire individuală în (IS1) - subzona instituţiilor şi serviciilor de interes general, în municipiul Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 34, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC E&G IMOBILIARE SRL reprez. FONT ANUŢA.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru planul: Plan Urbanistic Zonal - Schimbare funcţiune încadrare urbanistică din (L2) - subzonă de locuire individuală în (IS1) - subzona instituţiilor şi serviciilor de interes general, în municipiul Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 34, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC E&G IMOBILIARE SRL reprez. FONT ANUŢA.
 

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea Planului Urbanistic Zonal - Schimbare funcţiune încadrare urbanistică din (L2) - subzonă de locuire individuală în (IS1) - subzona instituţiilor şi serviciilor de interes general, în municipiul Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 34, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC E&G IMOBILIARE SRL reprez. FONT ANUŢA, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală că planul: Plan Urbanistic Zonal - Schimbare funcţiune încadrare urbanistică din (L2) - subzonă de locuire individuală în (IS1) - subzona instituţiilor şi serviciilor de interes general, în municipiul Bistriţa, str. General Grigore Bălan, nr. 34, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Data afişării anunţului pe site: 20.10.2021