Back

06-Anunţ public SEA privind decizia finală pentru planul: "PUZ - Construire ansamblu de imobile cu funcţiuni mixte: spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, amenajări exterioare, circulaţii”, în municipiul Bistriţa, str. Zefirului, nr. 1E, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC TERAPLAST SA.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru PUZ - Construire ansamblu de imobile cu funcţiuni mixte: spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, amenajări exterioare, circulaţii”, în municipiul Bistriţa, str. Zefirului, nr. 1E, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC TERAPLAST SA.

 

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea PUZ - Construire ansamblu de imobile cu funcţiuni mixte: spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, amenajări exterioare, circulaţii”, în municipiul Bistriţa, str. Zefirului, nr. 1E, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală că " PUZ - Construire ansamblu de imobile cu funcţiuni mixte: spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, amenajări exterioare, circulaţii”, în municipiul Bistriţa, str. Zefirului, nr. 1E, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data afişării anunţului pe site:2 aprilie 2021