Back

06-Anunţ public SEA privind decizia finală pentru planul: ”Studiu adițional la amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice și juridice Georgiu Ioan, Nagy Alexandru, Ciui Gheorghe, Mihăestean Bot Vasile și Banabic Ionel și Composesoratul Urbarial Reteag – UP VI Ciceu Cristești, județul Bistrița-Năsăud”, pe raza județului Bistrița-Năsăud şi județului Cluj, titular: MĂNĂȘTUREAN EMIL, IRIMEȘ SIMION ȘI PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CONSTITUITE ÎN AMENAJAMENTUL UP VI CICEU CRISTEȘTI prin OCOLUL SILVIC BECLEAN

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru planul: ”Studiu adițional la amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice și juridice Georgiu Ioan, Nagy Alexandru, Ciui Gheorghe, Mihăestean Bot Vasile și Banabic Ionel și Composesoratul Urbarial Reteag – UP VI Ciceu Cristești, județul Bistrița-Năsăud” pe raza județului Bistrița-Năsăud şi județului Cluj, titular: MĂNĂȘTUREAN EMIL, IRIMEȘ SIMION ȘI PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CONSTITUITE ÎN AMENAJAMENTUL UP VI CICEU CRISTEȘTI prin OCOLUL SILVIC BECLEAN

 

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale referitoare la avizarea planului ”Studiu adițional la amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice și juridice Georgiu Ioan, Nagy Alexandru, Ciui Gheorghe, Mihăestean Bot Vasile și Banabic Ionel și Composesoratul Urbarial Reteag – UP VI Ciceu Cristești, județul Bistrița-Năsăud” pe raza județelor Bistrița-Năsăud şi Cluj, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data: 14.09.2021