Back

06-Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru planul PUZ - Realizarea unui complex rezidențial locuințe colective de mici dimensiuni în regim de înălțime maxim P+2E+M, spații de învățământ-grădiniță și spații comerciale, în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sigmir, str. Iazului, nr. 1, titular: : SC SIGMIR RESIDENCE 1 SRL;

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei iniţiale a etapei de încadrare privind planul PUZ  Construire hală de depozitare și amenajări exterioare, în municipiul Bistrița str. Viilor, nr. 10, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC BIA SI COM SRL,

Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 31.03.2021, s-a luat decizia iniţială că PUZ Realizarea unui complex rezidențial locuințe colective de mici dimensiuni în regim de înălțime maxim P+2E+M, spații de învățământ-grădiniță și spații comerciale, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 şi vineri între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail:office@apmbn.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1500 şi vineri, între orele 800 – 1300în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

 

Data afișării pe site 02.04.2021