Back

06-Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru planul PUZ – Spațiu multifuncțional D(S)+P+3E+ER – spații comerciale alimentație publică, birouri, farmacie, spații medicale și spații de locuit în municipiul Bistrița, str. Gării, nr. 7, titular: SC MURANO SRL;

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei iniţiale a etapei de încadrare privind planul PUZ Spațiu multifuncțional D(S)+P+3E+ER – spații comerciale alimentație publică, birouri, farmacie, spații medicale și spații de locuit în municipiul Bistrița, str. Gării, nr. 7, titular: SC MURANO SRL;

Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 17.02.2021 s-a luat decizia iniţială că planul PUZ - Spațiu multifuncțional D(S)+P+3E+ER – spații comerciale alimentație publică, birouri, farmacie, spații medicale și spații de locuit în municipiul Bistrița, str. Gării, nr. 7, jud. Bistrița-Năsăud nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 şi vineri între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail:office@apmbn.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1500 şi vineri, între orele 800 – 1300în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.