Back

06-Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: „Amenajament Silvic al fondului forestier proprietate a statului român - UP II Chiochiș”, în județul Bistrița-Năsăud și județul - Cluj titular: Direcția Silvică Bistrita-Nasaud prin Ocolul Silvic Bistrita

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra: „Amenajament Silvic al fondului forestier proprietate a statului român - UP II Chiochiș”, în raza U.A.T. Beclean, Branistea, Nuseni, Matei, Chiochis, Lechinta- județul Bistrița-Năsăud și U.A.T. Sanmartin, Unguras jud. - Cluj titular: Direcția Silvică Bistrita-Nasaud prin Ocolul Silvic Bistrita

 

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.02.2024.