Back

06-Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: Programul Addendum al amenajamentului silvic U.P. I Galații Bistriței pentru fondul forestier al Comunei Monor, titular: REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA ŞIEULUI R.A..

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra:  Programului Addendum al amenajamentului silvic U.P. I Galații Bistriței pentru fondul forestier al Galații Bistriței, titular: REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA ŞIEULUI R.A..

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 6.04.2021.