Back

06_Aanunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Refacere drumuri afectate de calamități, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în în localitatea Ilva Mică, intravilan, comuna Ilva Mică,judeţul Bistriţa-Năsăud, titular COMUNA ILVA MICĂ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Refacere drumuri afectate de calamități, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în în localitatea Ilva Mică, intravilan, comuna Ilva Mică,judeţul Bistriţa-Năsăud, titular COMUNA ILVA MICĂ,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și

145106_06_DECIZIE proiect incadrare Comuna Ilva Mica 23 oct 2020.docx 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site 23.10.2020