Back

06_Anunţ public asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Asfaltare străzi în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud" propus a fi amplasat în localitățile Budacu de Jos, Buduș, Jelna, Monariu Simionești, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, titular: U.A.T. COMUNA BUDACU DE JOS.

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: „Asfaltare străzi în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud" propus a fi amplasat în localitățile Budacu de Jos, Buduș, Jelna, Monariu Simionești, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud,

titular: U.A.T. COMUNA BUDACU DE JOS.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de:  22.09.2023 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 12.09.2023.