Back

06_Anunţ public asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ” Construire centrală electrică fotovoltaică 0,2 MW, pe sol în localitatea Ilva Mică, jud. Bistrița-Năsăud” propus a fi amplasat în localitatea Ilva Mică, comuna Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ILVA MICĂ prin primar HOREA AUREL.

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: Construire centrală electrică fotovoltaică 0,2 MW, pe sol în localitatea Ilva Mică, jud. Bistrița-Năsăud” propus a fi amplasat în localitatea Ilva Mică, comuna Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ILVA MICĂ prin primar HOREA AUREL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de:  18.02.2024 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 08.02.2024.