Back

06_Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare șanțuri și accese pe strada Eroilor, localitatea Șieu, comuna Șieu, jud. Bistriţa-Năsăud”, în localitatea Șieu, str. Eroilor, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA ȘIEU.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare șanțuri și accese pe strada Eroilor, localitatea Șieu, comuna Șieu, jud. Bistriţa-Năsăud”, în localitatea Șieu, str. Eroilor, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA ȘIEU.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 2.11.2020.

Data afișării anunțului pe site 23.10.2020