Back

06_Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire imobil în regim de înălțime P+1E cu destinația hală pentru producție și montaj echipamente electrice”, în loc. comp. Unirea, nr. 67L, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC FLACĂRA IMPEX SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire imobil în regim de înălțime P+1E cu destinația hală pentru producție și montaj echipamente electrice”, în loc. comp. Unirea, nr. 67L, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC FLACĂRA IMPEX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi

06_DECIZIE incadrare SC FLACARA IMPEX SRL proiect 8.10.2020

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.10.2020.

Data afișării anunțului pe site 8.10.2020