Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Amenajare centrală electrică fotovoltaică, racordare, branșare și împrejmuire pe amplasamentul platformei DUPROD OTIS SRL” propus a fi amplasat în comuna Lechința, localitatea Lechința, fn, intravilan, CF nr. 35215, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC DUPROD OTIS SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Amenajare centrală electrică fotovoltaică, racordare, branșare și împrejmuire pe amplasamentul platformei DUPROD OTIS SRLpropus a fi amplasat în comuna Lechința, localitatea Lechința, fn, intravilan, CF nr. 35215, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC DUPROD OTIS SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 14.08.2022.

 

Data afişării anunţului pe site: 4.08.2022