Back

06_Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Amenajare centru de colectare și procesare materiale reciclabile, desființare construcții înscrise în CF nr. 92633: C1-depozit carbid și C2-depozit acizi, construire două hale cu funcțiunea de spații de stocare și reciclare materiale neferoase nemetalice, realizare împrejmuire, reparații platformă betonată și amenajări exterioare, amplasare separator hidrocarburi și branșamente utilități”, în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC REMATINVEST SRL.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Amenajare centru de colectare și procesare materiale reciclabile, desființare construcții înscrise în CF nr. 92633: C1-depozit carbid și C2-depozit acizi, construire două hale cu funcțiunea de spații de stocare și reciclare materiale neferoase nemetalice, realizare împrejmuire, reparații platformă betonată și amenajări exterioare, amplasare separator hidrocarburi și branșamente utilități”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC REMATINVEST SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției http://anpmbn.anpm.ro.

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 25.09.2023.

 

Data afișării pe site: 15.09.2023.