Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Construire bloc de locuințe P+2E”, propus a fi amplasat în în orașul Năsăud, P-ța Unirii, fn, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: BURCUȘEL GRIGORE RADU.

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: ” Construire bloc de locuințe P+2Epropus a fi amplasat în orașul Năsăud, P-ța Unirii, fn, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular:  BURCUȘEL GRIGORE RADU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bistrița-Năsăud.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: . 28.10.2020

Data afișării anunțului pe site 19.10.2020.