Back

06_Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire hală producție confecții metalice și prelucrări prin aschiere, hală debitare, clădire administrativă P+E, amenajări exterioare și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitatea Viișoara, Parc Industrial, nr. 29A, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC NICMAR DANCI SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire hală producție confecții metalice și prelucrări prin aschiere, hală debitare, clădire administrativă P+E, amenajări exterioare și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitatea Viișoara, Parc Industrial, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC NICMAR DANCI SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/ -  Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Data afișării anunțului pe site  17.11.2023