Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațade și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier” propus a fi amplasat în orașul Năsăud, str. Grănicerilor, CF. Nr. 30685, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL.

 

                     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațade și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantierpropus a fi amplasat în orașul Năsăud, str. Grănicerilor, CF. Nr. 30685, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

06_Decizie proiect SC REWE  SRL (1).doc

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: .09.08.2020.

 

Data afişării anunţului pe site: .31.07.2020