Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Construire spaţii comerciale cu produse alimentare şi nealimentare inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare accese şi parcaje, amplasare post trafo, panouri fotovoltaice, amplasare totem şi panouri publicitare şi împrejmuire pe teren proprietate”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 9, județul Bistriţa-Năsăud, titular: SC LIDL ROMANIA SCS.

 

                                                        

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire spaţii comerciale cu produse alimentare şi nealimentare inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, amenajări exterioare accese şi parcaje, amplasare post trafo, panouri fotovoltaice, amplasare totem şi panouri publicitare şi împrejmuire pe teren proprietate”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Andrei Mureşanu, nr. 9, județul Bistriţa-Năsăud, titular: SC LIDL ROMANIA SCS.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

06_DECIZIE incadrare SC LIDL ROMANIA SCS - 30 iul 2020.docx

 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 9.08.2020, în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site: 30.07.2020.