Back

06_Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Desființare construcții identificate în aferente CF nr. 76110 și CF nr. 76111”, în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 1A, județul Bistrița-Năsăud, titular: KAUFLAND ROMANIA SCS.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Desființare construcții identificate în aferente CF nr. 76110 și CF nr. 76111”, în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 1A, județul Bistrița-Năsăud, titular: KAUFLAND ROMANIA SCS.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției http://apmbn.anpm.ro.

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 26.01.2023.

 

Data afișării pe site: 16.01.2023.