Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Dezafectare cameră de maturizare nr. 3 - capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 2; dezafectare linie de pastat tip MAC (aflată în conservare) - capacitatea 1; achiziție și montare linie de expandare bandă-capacitatea 1; achiziție și montare instalație de compensare aer atelier montaj - capacitatea 1” propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC ROMBAT SA.

                

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Dezafectare cameră de maturizare nr. 3 - capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 1; achiziție și montare 2 camere maturizare-capacitatea 2; dezafectare linie de pastat tip MAC (aflată în conservare) - capacitatea 1; achiziție și montare linie de expandare bandă-capacitatea 1; achiziție și montare instalație de compensare aer atelier montaj - capacitatea 1” propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC ROMBAT SA.

 

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 14.08.2022.

 

Data afişării anunţului pe site: 4.08.2022