Back

06_Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare, în localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, amplasat în orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, str. Ion Creangă, str. Crinului, str. Trandafirilor, str. Tudor Vladimirescu, str. Rahovei, str. Crișan, str. George Coșbuc, str. Cloșca, str. Crucii, titular: SC AQUABIS SA;

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare, în localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, amplasat în orașul Năsăud, B-dul Grănicerilor, str. Ion Creangă, str. Crinului, str. Trandafirilor, str. Tudor Vladimirescu, str. Rahovei, str. Crișan, str. George Coșbuc, str. Cloșca, str. Crucii, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC AQUABIS SA;

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției http://apmbn.anpm.ro.

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 19.02.2024.

 

Data afișării pe site: 09.02.2024.