Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Spitalului Orăşenesc Dr. George Trifon, Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în oraşul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, titular: PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Spitalului Orăşenesc Dr. George Trifon, Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în oraşul Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, titular: PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.09.2023 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 14.09.2023