Back

06_Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Reamenajare și autorizare "Cariera Pietriceaua" prin scoatere definitivă cu compensare din fond forestier, propus a fi amplasat în localitatea Colibița, CF nr. 30453, comuna Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, titular: Comuna Bistrița Bârgăului,,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Reamenajare și autorizare "Cariera Pietriceaua" prin scoatere definitivă cu compensare din fond forestier”, propus a fi amplasat în  localitatea Colibița, CF nr. 30453, comuna Bistrița-Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular Comuna Bistrița-Bârgăului,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/ -  Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Data afișării anunțului pe site  16.11.2023