Back

06_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: “Schimbare destinație din atelier condiționare și fabricat săpun în atelier dezmembrări” propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Zefirului, nr. 9, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SCM DE GRADUL I CHIMICA BISTRIȚA.

 

                    

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Schimbare destinație din atelier condiționare și fabricat săpun în atelier dezmembrăripropus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Zefirului, nr. 9, judeţul Bistriţa-Năsăud,  titular SCM DE GRADUL I CHIMICA BISTRIȚA.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi l

06_Decizie proiect SCM CHIMICA DE GR I.doc

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: ...09.08.2020.

 

Data afişării anunţului pe site: 31.07.2020