Back

06_Anunţ public privind decizia finală pentru: Revizuire „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației de Proprietari „Forest-Ilva”, județul Bistrița-Năsăud, UP II Rodna”, în UAT - urile Rodna, Șanț și Maieru, județul Bistrița-Năsăud, fond forestier administrat de Ocolul Silvic „Valea Ilvei”, titular: Asociația de Proprietari „Forest-Ilva” din cadrul Ocolului Silvic „Valea Ilvei”.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru: Revizuire „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației de Proprietari „Forest-Ilva”, județul Bistrița-Năsăud, UP II Rodna”, în UAT - urile Rodna, Șanț și Maieru, județul Bistrița-Năsăud, fond forestier administrat de Ocolul Silvic „Valea Ilvei”, titular: Asociația de Proprietari „Forest-Ilva” din cadrul Ocolului Silvic „Valea Ilvei”.

          Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea: Revizuire „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației de Proprietari „Forest-Ilva”, județul Bistrița-Năsăud, UP II Rodna”, în UAT - urile Rodna, Șanț și Maieru, județul Bistrița-Năsăud, fond forestier administrat de Ocolul Silvic „Valea Ilvei”, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală că: Revizuire „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației de Proprietari „Forest-Ilva”, județul Bistrița-Năsăud, UP II Rodna”, în UAT - urile Rodna, Șanț și Maieru, județul Bistrița-Năsăud, fond forestier administrat de Ocolul Silvic „Valea Ilvei”, nu necesită evaluarea de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Data afişării anunţului pe site: 13.05.2024