Back

06_Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru planul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Bistrița în municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, titular: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bistrița.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei iniţiale a etapei de încadrare privind planul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Bistrița în municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, titular: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bistrița.

 

Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 3.08.2022 s-a luat decizia iniţială că planul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Bistrița în municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 şi vineri între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail:office@apmbn.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1500 şi vineri, între orele 800 – 1300în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.