Back

06_Anunţ public SEA privind decizia inițială pentru "PUD – Amenajare parcare strada Lupeni”, în municipiul Bistrița, str. Gheorghe Șincai, nr. 26, județul Bistrița-Năsăud, titular: MUNICIPIUL BISTRIȚA;

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 08.05.2024, s-a luat decizia iniţială că planul: "PUD – Amenajare parcare strada Lupeni, în municipiul Bistrița, str. Gheorghe Șincai, nr. 26, județul Bistrița-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 și vineri între orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 0263224064, fax. 0263223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9,00 – 15,00 şi vineri, între orele 9,00 – 13,00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data: 14.05.2024